Rejestracja

Aby uzyskać dostęp do aplikacji należy pobrać formularz Karty dostępu do Strefy Klienta 3S i postąpić zgodnie z zamieszczonym w nim instrukcjami.